ZPmed

®

(Zentrum für Präventivmedizin - Würzburg)

Üretici firma olarak bir ürününüzü önleyici tıp kriterlerine göre inceletmek ve

sertifikalandırmak mı istiyorsunuz? O zaman ZPmed

®

’den bir “Güvenilirlilik İşareti”

veya “Premium Güvenilirlilik İşareti” için bir denetim yapılmasını talep ediniz.

Hizmetlerimiz:

ZPmed

®

, sağlık ağının bir parçasıdır ve talep üzerine ürünleri / işlemleri önleyici

tıp açısından inceler

ZPmed

®

, ne tıbbi teşhis ne de bir terapi gerçekleştirmez. Olumlu durumlarda,

ZPmed

®

tarafından önleyici tıbba ilişkin tanzim edilen "Sağlık Ürünü" - Önleyici

Tıp Merkezi tarafından önerilir” olarak adlandırılan güvenilirlilik işareti

verilir. Genel nüfusta kronik hastalıkların sıklığını düşürmeye katkıda bulunmak

istiyoruz.

Masraflar:

ZPMed

®

, inceleme ve işlemler için ve de işaretin kullanımı ile ilgili ödenecek

katılım paylarını tahsil eder.

Avantajlar:

Güvenilirlilik İşareti lehine olan haklı nedenler:

•Yalnızca yüksek kaliteli ürünlere / işlemlere verilmektedir

•İşaret hiç bir surette satın alınabilecek bir karaktere sahip değildir

•Sertifikalandırılan ürünler / işlemler Almanya Federal Cumhuriyeti çapında

işleyen ağda duyurulmaktadır

•İşaret, müşterilerin karar vermelerinde yardımcı olmaktadır

„Ein Siegel für die Zukunft“
Zentrum für Präventivmedizin Ringstraße 5 - Gebäude 5.3 97270 Kist Tel. +49 (0)171 862 862 3 info@zpmed.de © 2024 ZPmed ®
Konsiliar: Dr.med. Herbert Schulze Facharzt für Orthopädie
„Ein Siegel für die Zukunft“

ZPmed

®

(Zentrum für Präventivmedizin - Würzburg)

Üretici firma olarak bir ürününüzü önleyici tıp kriterlerine göre inceletmek ve

sertifikalandırmak mı istiyorsunuz? O zaman ZPmed

®

’den bir “Güvenilirlilik İşareti”

veya “Premium Güvenilirlilik İşareti” için bir denetim yapılmasını talep ediniz.

Hizmetlerimiz:

ZPmed

®

, sağlık ağının bir parçasıdır ve talep üzerine ürünleri / işlemleri önleyici tıp

açısından inceler

ZPmed

®

, ne tıbbi teşhis ne de bir terapi gerçekleştirmez. Olumlu durumlarda, ZPmed

®

tarafından önleyici tıbba ilişkin tanzim edilen "Sağlık Ürünü" - Önleyici Tıp Merkezi

tarafından önerilir” olarak adlandırılan güvenilirlilik işareti verilir. Genel nüfusta

kronik hastalıkların sıklığını düşürmeye katkıda bulunmak istiyoruz.

Masraflar:

ZPMed

®

, inceleme ve işlemler için ve de işaretin kullanımı ile ilgili ödenecek katılım

paylarını tahsil eder.

Avantajlar:

Güvenilirlilik İşareti lehine olan haklı nedenler:

•Yalnızca yüksek kaliteli ürünlere / işlemlere verilmektedir

•İşaret hiç bir surette satın alınabilecek bir karaktere sahip değildir

•Sertifikalandırılan ürünler / işlemler Almanya Federal Cumhuriyeti çapında işleyen

ağda duyurulmaktadır

•İşaret, müşterilerin karar vermelerinde yardımcı olmaktadır

Zentrum für Präventivmedizin Ringstraße 5 - Gebäude 5.3 97270 Kist Tel. +49 (0)171 862 862 3 info@zpmed.de © 2024 ZPmed ®